Llavors feminitzades

Les llavors de cànnabis feminitzades es modifiquen genèticament per a produir només plantes femenines. Normalment, una llavor de cànnabis produeix una planta masculina o femenina; el procés complert es determina a partir dels cromosomes X i Y. Una planta amb dos cromosomes X serà femenina en un 99,99% de vegades, mentre que una planta de cànnabis amb cromosomes X i Y gairebé sempre serà una planta masculina.

Royal Queen Seeds ha aconseguit garantir que les seves plantes femenines produeixin flors masculines gràcies a un tractament amb argent col·loïdal que transforma les plantes femenines en hermafrodites i permet produir llavors només amb cromosomes femenins. L'avantatge de les llavors feminitzades és que les plantes seran femenines en un 99,99_ de vegades. EL cànnabis de plantes femenines produeix un major contingut de principis actius com el THC, el CBD i el CBN en comparació amb les plantes masculines.

Abans de presentar-les oficialment al mercat, les nostres plantes s'avaluen i es cultiven amb molta cura per a comprovar que són genèticament estables i consistents.

A Royal Queen Seeds, només venem llavors de cànnabis feminitzades.

Aquí tens una llista de les nostres llavors feminitzades:

Royal Dwarf
General strength Extremely-high
THC: 18%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 120 cm Plant height outdoors Up to 275 cm 
Genetic background Blueberry x
White Widow
 Up to - yield indoor Up to 835 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 675 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

60% Sativa
40% Indica

 Flowering time 7-8 weeks Harvest period Early October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-high
THC: 18%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 60 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Afghan x
Northern Light x
Skunk
 Up to - yield indoor Up to 675 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 600 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

10% Sativa
90% Indica

 Flowering time 8-10 weeks Harvest period September 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-high
THC: 19%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 65 cm Plant height outdoors Up to 190 cm 
Genetic background White Widow S1 Up to - yield indoor Up to 750 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 715 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

35% Sativa
65% Indica

 Flowering time 8-9 weeks Harvest period Late October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium
THC: 16%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 70 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background South African
Sativas
 Up to - yield indoor Up to 787 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 675 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

88% Sativa
12% Indica

 Flowering time 8-9 weeks Harvest period October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Extremely-High
THC: 21%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 90 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Haze x (Skunk x
Northern Light)
 Up to - yield indoor Up to 840 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 715 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

75% Sativa
25% Indica

 Flowering time 9-10 weeks Harvest period Late October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 9,-3 x seed 23,-5 x seed 35,-10 x seed 65,-
 
Royal Dwarf
General strength Extremely-High
THC: 23%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 80 cm Plant height outdoors Up to 210 cm 
Genetic background Amnesia Haze Up to - yield indoor Up to 875 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 750 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

80% Sativa
20% Indica

 Flowering time 11-12 weeks Harvest period October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 10,-3 x seed 27,-5 x seed 40,-10 x seed 75,-
 
Royal Dwarf
General strength Extremely-High
THC: 20%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 80 cm Plant height outdoors Up to 220 cm 
Genetic background Blueberry x
Northern Light
 Up to - yield indoor Up to 835 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 715 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

20% Sativa
80% Indica

 Flowering time 8-9 weeks Harvest period October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: Uo to 18%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 60 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Afghan x Skunk Up to - yield indoor Up to 675 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 600 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

30% Sativa
70% Indica

 Flowering time 8-10 weeks Harvest period September 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed 8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: 19%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 85 cm Plant height outdoors Up to 300 cm 
Genetic background Haze x White Widow Up to - yield indoor Up to 885 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 675 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

65% Sativa
35% Indica

 Flowering time 9-10 weeks Harvest period Late October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed9,503 x seed 25,-5 x seed 37,5010 x seed 70,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: 18%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 125 cm Plant height outdoors Up to 300 cm 
Genetic background Northern Light Up to - yield indoor Up to 785 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 715 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

0% Sativa
100% Indica

 Flowering time 7-8 weeks Harvest period Late September 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,503 x seed 21,505 x seed 32,5010 x seed 60,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium
THC: 15%
CBD: High
 Plant height indoors Up to 100 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Skunk Up to - yield indoor Up to 675 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 600 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

75% Sativa
25% Indica

 Flowering time 7-8 weeks Harvest period Octover 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,-3 x seed 20,-5 x seed 30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: 14%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 60 cm Plant height outdoors Up to 270 cm 
Genetic background Afghan x Kush Up to - yield indoor Up to 780 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 750 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

20% Sativa
80% Indica

 Flowering time 7-8 weeks Harvest period Late September 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed3,503 x seed 8,505 x seed 13,-10 x seed 23,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: 14%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 70 cm Plant height outdoors Up to 270 cm 
Genetic background Power Bud x Skunk Up to - yield indoor Up to 630 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 600 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

50% Sativa
50% Indica

 Flowering time 6-8 weeks Harvest period Late September 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed4,-3 x seed 8,755 x seed 13,5010 x seed 25,-
 
Royal Dwarf
General strength Medium-High
THC: 13%
CBD: High
 Plant height indoors Up to 65 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Old School Skunk
x Afghan
 Up to - yield indoor Up to 750 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 635 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

40% Sativa
60% Indica

 Flowering time 8-10 weeks Harvest period Mid October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,-3 x seed 20,-5 x seed30,-10 x seed 55,-
 
Royal Dwarf
General strength High
THC: 20%
CBD: High
 Plant height indoors Up to 110 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush Up to - yield indoor Up to 865 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 675 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

25% Sativa
75% Indica

 Flowering time 7-9 weeks Harvest period October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,503 x seed 21,505 x seed32,5010 x seed 60,-
 
Royal Dwarf
General strength Strong
THC: 19%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 100 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background 

Bubble Gum x
O.G. Kush

 Up to - yield indoor Up to 715 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 565 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

10% Sativa
90% Indica

 Flowering time 8-9 weeks Harvest period October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,503 x seed 21,505 x seed32,5010 x seed 60,-
 
Royal Dwarf
General strength Strong
THC: 18%
CBD: Low
 Plant height indoors Up to 130 cm Plant height outdoors Up to 210 cm 
Genetic background 

O.G. Kush x
Sour Diesel

 Up to - yield indoor Up to 675 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 600 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

60% Sativa
40% Indica

 Flowering time 9-10 weeks Harvest period Late October
Begin November
 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,503 x seed 21,505 x seed32,5010 x seed 60,-
 
Royal Dwarf
General strength Strong
THC: 22%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 70 cm Plant height outdoors Up to 180 cm 
Genetic background 

Blueberry x
Shining Silver Haze

 Up to - yield indoor Up to 750 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 700 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

80% Sativa
20% Indica

 Flowering time 9-11 weeks Harvest period Late October
Begin November
 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed9,503 x seed 25,-5 x seed37,5010 x seed 70,-
 
Royal Dwarf
General strength Strong
THC: 19%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 110 cm Plant height outdoors Up to 200 cm 
Genetic background 

Orig. Diesel x (Northern Light x Shiva x Hawaiian)

 Up to - yield indoor Up to 835 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 825 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

70% Sativa
30% Indica

 Flowering time 10-12 weeks Harvest period Begin November 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed9,-3 x seed 23,-5 x seed35,-10 x seed 65,-
 
Royal Dwarf
General strength Strong
THC: 16%
CBD: Medium
 Plant height indoors Up to 140 cm Plant height outdoors Up to 250 cm 
Genetic background 

BlueBlack x
Maple Leaf Indica x White Rhino

 Up to - yield indoor Up to 825 g/m2 Up to - Yield outdoors Up to 750 g 
Indica-Sativa-Ruderalis blend 

50% Sativa
50% Indica

 Flowering time 7-8 weeks Harvest period Begin October 
High
Stoned
Physical
Mental
1 x seed8,-3 x seed 20,-5 x seed30,-10 x seed 55,-