The RQS Blog

.By Max Sargent

Guia definitiva sobre el CBD, el cannabinoide menys conegut però amb un efecte important.


Si analitzes l'espècie Cànnabis sativa, veuràs una col·lecció variada i rica de compostos químics. Alguns els coneixem molt bé, com el mític THC que produeix efectes intensos, però també cal tenir en compte un altre cannabinoide menys conegut, el CBD. Per què? Perquè ofereix diverses característiques que no posseeix el THC.

Què és el CBD?

Tant el CBD com el THC pertanyen a una extensa família de compostos (uns 113 en total) que interactuen de formes lleugerament diferents amb el cos humà. I, encara que els nostres coneixements són limitats pel que fa a uns altres cannabinoides, cada vegada sabem més sobre el segon més abundant i protagonista d'aquest article: el cannabidiol (CBD).

El CBD és una espècie de germà del THC, però no comparteix les propietats psicoactives d'aquest últim. En altres paraules, no col·loca. Però aquests dos compostos tenen alguna cosa en comú.

El CBD es deriva del cànem o del cànnabis?

Encara que la resposta és, tècnicament, de totes dues plantes, les concentracions més altes de CBD provenen del cànem, una subespècie de Cànnabis sativa molt apreciada pel sector comercial. Gràcies a la cria moderna, i a un toc de selecció natural, el cànem presenta una estructura química rica en CBD i baixa en THC.

I, encara que el cànem és la planta preferida a l'hora d'elaborar productes de consum com a olis, suplements i cosmètics amb CBD, el cànnabis no es queda fora de l'equació. Només has de triar una varietat criada especialment pel seu contingut de CBD.

De fet, ha estat la cerca de ceps rics en CBD per part del sector del cànnabis, la qual cosa ha desencadenat una espècie de revolució, sobretot durant els últims vint anys. Les varietats amb un contingut alt de CBD s'estan convertint en una cosa cada vegada més habitual, com a resultat directe de l'acció d'uns criadors diligents i la manipulació de ceps amb fenotips amb una gran predominança de CBD.

Els qui conreïn a casa, no hauran de preocupar-se de creuar diferents ceps de marihuana ni de treure esqueixos de plantes mare riques en CBD, ja que els bancs de llavors ofereixen gran infinitat d'opcions. Per exemple, la selecció de varietats de cànnabis amb CBD de RQS, inclou la Solomatic, la Purplematic i la Joanne’s CBD, una varietat rica en CBD i molt poc THC.

Però, com veurem de seguida, la creació de varietats riques en CBD no és tan senzilla com sembla. Amb el cànnabis, tot depèn de la genètica, que és el que dicta quant temps triga una planta a florir, la seva resistència a les malalties, etc. Aquestes genètiques també controlen els cannabinoides i terpens de les plantes.

Hemp

La importància de la genètica

Durant les primeres etapes del desenvolupament d'una planta, la proporció de cannabinoides ve determinada per la biosíntesi del precursor cannabinoide CBGA amb un grup d'enzims. Però no pot unir-se amb totes i, depenent de quin s'uneixi el CBGA, el cep serà ric en CBD o en THC (o una mescla de tots dos).

Però, com ja hem esmentat, la genètica exerceix un estricte control sobre les plantes de marihuana; pel que, una vegada que la naturalesa ha fet el treball difícil, es poden creuar varietats similars de CBD, o clonar una planta mare, refinant la seva concentració amb cada encreuament.

Al llarg dels anys, els criadors s'han esforçat per a perfeccionar el procés descrit anteriorment, seleccionant ceps amb els fenotips adequats. Encara es continua experimentant, però el nombre de varietats de cànnabis amb predominança de CBD ha augmentat de manera considerable. Aquesta manipulació de diversos fenotips també s'utilitza per a alterar la proporció de cannabinoides del cànnabis, un tema que veurem amb més detall en breu.

Però, obtenir CBD és només una part del trencaclosques. Per a entendre per què aquest cannabinoide mereix la teva atenció, també necessites saber com interactua amb el cos.

Com funciona el CBD?

Tots els cannabinoides funcionen per mitjà d'una interacció única amb el nostre sistema endocannabinoide (SEC). Aquesta extensa xarxa de receptors està dins de tots nosaltres, i és la responsable de mantenir l'estat d'equilibri. Quan els nostres sistemes biològics es desequilibren, el nostre cos està millor preparat per a enfrontar-se a malalties i trastorns i als desafiaments de la vida moderna.

Per a activar el SEC, els cannabinoides s'uneixen als receptors cannabinoides (que es divideixen en CB1 i CB2) situats en les cèl·lules de tot el cos.

Aquests receptors actuen com a guardians, i són proteïnes contingudes en cèl·lules que envien senyals químics i els diuen què han de fer i quan fer-ho. Però no actuen per iniciativa pròpia. Les accions preses pels receptors CB dependran de la seva ubicació en el cos i del cannabinoide amb el qual interactuin.

Els receptors són molt particulars pel que fa als cannabinoides als quals s'uneixen. Aquest mecanisme és com un pany i una clau; els receptors només s'activen si detecten un cannabinoide amb la forma adequada perquè encaixi en el seu pany. Els cannabinoides afecten el cos de diverses formes a través d'aquests punts d'accés.

La majoria dels receptors CB1 estan en el cervell, l'aparell digestiu i el sistema nerviós central, mentre que els CB2 es troben principalment en el sistema immunològic. El THC, per exemple, activa els receptors CB1 responsables d'equilibrar l'estat d'ànim i la motivació; d'aquí el seu efecte eufòric. El CBD, d'altra banda, adopta un enfocament menys directe, com descobrirem a continuació.

Mecanismes d'acció dels cannabinoides

Advertiment: Aquestes conclusions estan basades en recerques preclíniques i clíniques en desenvolupament. Molts d'aquests mecanismes només s'han identificat en models cel·lulars i animals, i no són el resultat d'assajos clínics controlats amb humans. Aquests resultats no reflecteixen necessàriament el funcionament dels cannabinoides en el cos humà.

 
THC-A
THC
THC-V
CBN
CBD-A
CBD
CBC-A
CBC
CBG-A
CBG
Analgesis
Pain relief
 
THC
 
CBN
 
CBD
 
CBC
   
Anti-inflamatory
Reduces inflamation
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
CBG-A
CBG
Anoretic
Suppresses appettite
   
THC-V
             
Appetite stimulant
Stimulates appetite
 
THC
     
CBD
       
Antiemetic
Reduces vomiting and nausea
         
CBD
       
Intestinal anti-prokinetic
Reduces contractions in the small intestine
         
CBD
       
Anixolytic
Relieves anxiety
         
CBD
       
Antipsychotic
Tranquilizing, used to manage psychosis
         
CBD
       
Antiepileptic
Reduces seizures and convulsions
THC-A
 
THC-V
   
CBD
       
Antispasmodic
Supresses muscle spasms
 
THC
 
CBN
 
CBD
       
Anti-insomnia
Aides sleep
     
CBN
 
CBD
       
Immunosuppresive
Reduces the efficacy of inmune system
         
CBD
       
Anti-diabetic
Reduces blood sugar levels
   
THC-V
   
CBD
       
Neuroprotective
Prevents nervous system degeneration
         
CBD
       
Antipsioriatic
Treats psoriasis
         
CBD
       
Anti-ischemic
Reduces risk of artery blockage
         
CBD
       
Anti-bacterial
Kills or slows bacteria growth
         
CBD
CBC-A
CBC
 
CBG
Anti-fungal
Treats fungi infection
           
CBC-A
   
CBG
Anti-proliferative
Inhibits cell growth in tumors/cancer cells
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
 
CBG
Bone stimulant
Promotes bone growth
   
THC-V
   
CBD
 
CBC
 
CBG

El CBD i el sistema endocannabinoide

Encara que hem dit que tots els cannabinoides interactuen amb el cos humà a través d'un mecanisme de clau i pany, la interacció del CBD és una mica més complexa.

El cannabidiol no té molta afinitat d'unió amb cap dels dos receptors cannabinoides esmentats. En el seu lloc, exerceix la seva influència recolzant a tot el SEC, millorant el seu funcionament i regulant la producció d'enzims beneficiosos.

Es creu que té un efecte supresor de l'enzim FAAH (amida hidrolasa d'àcids grassos), una molècula responsable de la descomposició i destrucció de la anandamida (AEA).

Aquesta reacció supresora del CBD significa que hi haurà més anandamida en el teu organisme durant períodes més prolongats. Això és important perquè l'AEA és una substància química produïda internament, que exerceix una influència positiva sobre l'alimentació, el somni, l'alleujament del dolor, etc.

Però, que el CBD no s'uneixi als receptors CB1 i CB2, no significa que eviti completament el mecanisme de clau i pany del qual hem parlant abans. En els sistemes nerviosos central i perifèric existeixen diversos receptors de proteïnes G que interactuen amb el CBD. El TRPV-1 (receptor de potencial transitori V-1) també reacciona davant el CBD. Aquest receptor influeix en la percepció del dolor, la inflamació i la temperatura corporal, però el potencial d'aquesta interacció continua sent objecte d'estudi.

Efecte seguici

Fins ara hem vist com exerceixen la seva influència els cannabinoides, i com el CBD adopta un enfocament lleugerament diferent a través del seu efecte sobre els enzims i els receptors nínxol. Però del que no hem parlat és de la seva col·laboració.

Encara que el THC i el CBD tenen uns efectes i uns mètodes d'interacció diferents, comparteixen una característica. Quan treballen junts, les seves respectives habilitats es veuen potenciades. De fet, el efecte seguici és un fenomen que, en teoria, és aplicable a tots els cannabinoides, terpens i flavonoides.

Els investigadors del cànnabis, com el Dr. Ethan Russo, estan estudiant el concepte de la sinergia entre els diferents compostos de la marihuana, com els cannabinoides i els terpens. La complexitat química dels productes d'espectre complet sens dubte ofereix una experiència diferent a la dels productes aïllats.

Diferents tipus d'extractes de CBD: aïllat, d'ampli espectre i d'espectre complet

Pel que fa als productes de CBD que s'elaboren per mitjà d'extraccions (olis, líquids per a vapear, gominoles, etc.), els processos d'extracció i posteriors a ella poden influir en els compostos que queden en el producte final. Això, al seu torn, determina si el producte proporciona o no un efecte seguici.

CBD Aïllat

Quan un producte es considera un aïllat de CBD, l'únic compost de la marihuana que conté és CBD, i possiblement quantitats minúscules de terpens. Durant el procés d'extracció, s'aïlla el CBD, que després es mescla amb un oli portador per a poder consumir-lo. Atés que els aïllats de CBD manquen de la resta de compostos que són presents en la planta de marihuana, no proporcionen l'efecte seguici.

CBD d'espectre ampli

El CBD d'ampli espectre conté diversos compostos dels cabdells de marihuana, però no tots. En concret, els productes amb CBD d'ampli espectre solen incloure el fitocomplejo enter del cànnabis, menys el THC. Depenent de la selecció exacta de compostos d'un producte de CBD d'ampli espectre, el seu potencial efecte seguici pot variar.

CBD d'espectre complet

Els productes de CBD d'espectre complet contenen tots els compostos de les flors de la planta crua. Com indica el seu nom, s'extrauen tots i es mesclen amb un oli portador. Aquests productes contenen CBD, nivells molt baixos de THC, altres cannabinoides de la flor crua, terpens i flavonoides. Per això, moltes persones consideren que els productes de CBD d'espectre complet ofereixen l'efecte seguici més intens.

Broad Spectrum

Proporció de CBD i THC

La interacció entre el CBD i el THC és un fenomen que ha despertat l'interès de criadors i afeccionats a la marihuana per igual. Per què? Perquè és possible modificar el subidón regulant la proporció de CBD i THC consumida, obtenint els beneficis de tots dos cannabinoides.

Pot ser que busquis una varietat per a fumar al llarg del dia sense que afecti la teva productivitat o motivació. Gràcies als avanços en la cria del cànnabis, ara ja és possible trobar el teu cabdell ideal. Per als qui estiguin molt ocupats o tinguin molt a fer, les varietats amb un nivell alt de CBD i un contingut mínim de THC (25: 1) són ideals. En aquest cas, es continuaran beneficiant dels avantatges de l'efecte seguici, però l'experiència no inclourà cap subidón psicoactiu.

CBD

Si continues ajustant la proporció de CBD respecte al THC, podràs obtenir altres efectes diferents. Lògicament, un ràtio de 8:1 o 2:1, proporcionarà una quantitat molt més alta de THC. Sentiràs eufòria i cert grau de psicoactividad, però el fet que el CBD sigui la força dominant, ajuda a equilibrar l'efecte general.

Finalment, també existeixen ceps de marihuana amb un contingut idèntic de CBD i THC. Encara que nosaltres recomanem aquestes varietats per a les persones que tenen més experiència amb el THC, és la combinació definitiva de dues cannabinoides amb una poderosa influència sobre el SEC. El consum de tots dos en igual mesura també beneficia al teu benestar; es tracta d'equilibrar la proporció de CBD i THC segons les teves necessitats.

Royal Queen Seeds ofereix una gamma exclusiva de llavors de marihuana amb CBD, totes elles creades especialment perquè continguin més CBD de l'habitual i un ràtio equilibrat de THC i CBD. La Tatanka Pure CBD, per exemple, té un nivell de CBD del 9-14%, molt més alt que el cep mitjà de cànnabis. Amb tantes varietats feminitzades i autoflorecientes riques en CBD entre les quals triar, mai havia estat tan fàcil gaudir del CBD a casa.

Quins efectes té el CBD?

Una vegada coberta la trajectòria del CBD, incloent com funciona i d'on ve, veurem com es comporta aquest cannabinoide i quins són els seus efectes potencials.

Però abans, hem de deixar clar que res del que s'explica a continuació ha estat demostrat, i que es necessiten molts més estudis per a confirmar les hipòtesis exposades. No recomanem el consum de marihuana com a substitut de cap medicament. De fet, si tens problemes de salut, hauries de consultar amb el teu metge abans de prendre qualsevol forma de cànnabis.

Somni

El somni és un procés vital que proporciona a la nostra ment i cos la capacitat de recuperar-se del desgast del dia anterior. Per desgràcia, el somni també és un dels aspectes que més descuren moltes persones, principalment per les ofertes d'oci i l'estrès constant de la nostra societat.

Els estudis preclínics estan investigant el CBD en el camp del somni; més concretament, busquen descobrir com afecta a les hormones del somni clau, com la melatonina[1] i el cortisol[2].

CBD

Relaxació

Desafortunadament, la tensió i el nerviosisme sempre són presents en la societat moderna. I, per a empitjorar les coses, no és gens fàcil combatre la ansietat, ja que les seves causes i manifestacions difereixen d'una persona a una altra.

No obstant això, un aspecte que tenen en comú tots els casos d'ansietat és el paper que exerceixen els receptors 5-HT i la serotonina. Sobrenomenada la molècula de la felicitat, la serotonina exerceix un efecte directe sobre l'ansietat per mitjà de l'activació d'aquests receptors, i en general, s'allibera durant activitats físiques com l'exercici o el sexe.

Resulta molt encoratjador el descobriment que el CBD també interactua amb els receptors 5-HT, modulant la transmissió serotoninérgica. La revista científica de l'Associació Internacional per a l'Estudi del Dolor[4], va dur a terme un estudi amb animals sobre el dolor neuropàtic. Es va arribar a la conclusió que "el tractament repetitiu amb dosis baixes de CBD redueix l'ansietat a través de l'activació del receptor 5-HT₁*ₐ". I afegeixen que aquests resultats "recolzen l'inici d'assajos clínics" per a tractaments basats en el CBD.

CBD

Recuperació muscular

Encara que la inflamació se sol interpretar com una cosa negativa, és un mecanisme indispensable que ajuda el nostre cos a combatre infeccions i a reparar el teixit danyat. Això últim és especialment important no sols per als esportistes, sinó també per a qualsevol persona que vulgui mantenir-se sana. El desenvolupament d'uns músculs forts redueix el risc de lesions i ens ajuda a mantenir-nos actius i en marxa.

Però, perquè el nostre cos desenvolupi una resposta inflamatòria sana, primer ha de comptar amb un sistema immune fort. Per molt útil que sigui el nostre sistema immunològic, a vegades es confon, sobretot si ha de treballar més de l'habitual per a reparar el teixit danyat, i podria acabar atacant a les cèl·lules sanes en lloc de les tòxiques; el que és una mala notícia quan estàs tractant de promoure la recuperació muscular.

Un equip d'investigadors de la Universitat Estatal de Mississipí, als EUA, està intentant esbrinar si el CBD influeix en la resposta immunològica[5], prestant especial atenció a les cèl·lules reguladores.

CBD

Mitigació del THC

Quan treballen junts, es creu que el CBD anul·la part de l'ansietat que causa el THC. El CBD també sembla influir en els efectes excitants del THC, retardant l'inici del subidón i reduint la seva durada.

Un estudi aleatori controlat amb placebo publicat en el Journal of Psychopharmology[6], va comprovar que la paranoia provocada pel THC es va reduir en el grup que va rebre una dosi oral de CBD. La combinació de CBD i THC podria proporcionar un enfocament multifacético del benestar, alhora que limitaria els possibles efectes secundaris.

CBD

Epilèpsia

Un dels àmbits d'estudi més encoratjadors és l'efecte que té el CBD sobre l'epilèpsia, especialment sobre les síndromes de Dravet i Lennox-Gastaut. Tots dos són trastorns greus que afecten principalment nens, i els qui pateixen els pitjors casos poden sofrir centenars de convulsions al dia.

En 2018, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va aprovar una versió sintètica del CBD anomenada Epidiolex. Aquest medicament està resultant molt efectiu, ja que millora de manera significativa la qualitat de vida dels nens que pateixen la síndrome de Dravet i de Lennox-*Gastaut.

La versió purificada del CBD i la substància natural extreta del cànem són diferents.

CBD

Té el CBD efectes secundaris?

Atès que hi ha tantes recerques entorn del CBD, s'han trobat efectes perjudicials? Una anàlisi exhaustiva[7] de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) es va fer la mateixa pregunta després d'examinar detalladament totes les recerques existents sobre el CBD.

Després d'estudiar les dades disponibles, l'OMS va declarar el següent:

 • El CBD és generalment ben tolerat i té un bon perfil de seguretat.
 • Els efectes adversos del seu consum poden ser el resultat d'unes certes interaccions entre medicaments.

També esmenta alguns efectes adversos del CBD. No obstant això, es consideren lleus i desapareixen ràpidament.

Els possibles efectes secundaris inclouen:

 • Cansament
 • Diarrea
 • Sequedat bucal
 • Malestar estomacal
 • Marejos

És important recordar que la majoria d'aquests efectes secundaris s'han registrat en estudis en els quals les dosis administrades són considerablement més altes que en situacions quotidianes. Dit això, el CBD afecta a cada persona de forma lleugerament diferent, per la qual cosa és important començar amb una dosi baixa fins que t'acostumis als seus efectes.

Un altre efecte secundari important destacat per l'OMS, és la possible interacció entre el CBD i els medicaments que es prenen de manera habitual. Les proves indiquen que el CBD pot interferir amb la descomposició d'uns certs fàrmacs, per la qual cosa si prens algun medicament, hauràs de consultar amb un professional de la salut. És possible que la interacció no causi cap problema, però el teu metge podrà aconsellar-te sobre el teu cas en particular.

És el CBD psicotròpic?

Malgrat el seu parentiu amb l'espècie Cànnabis sativa, el CBD no és psicotròpic, encara que podria considerar-se psicoactiu. La confusió en aquest tema es deu generalment a la seva associació amb el THC. Encara que tant el CBD com el THC són cannabinoides, les formes en què interactuen amb el cos difereixen considerablement, i el mateix ocorre amb els seus efectes.

El THC produeix un efecte intens a causa de la seva afinitat amb els receptors CB1 en parts del cervell vinculades a l'estat d'ànim i la motivació. Aquesta excepcional interacció és el motiu pel qual la marihuana continua estant prohibida en gran part del món modern. El CBD, d'altra banda, no té cap afinitat amb els receptors CB1, i en el seu lloc, treballa en segon pla reforçant tot el SEC, i no produeix efectes psicotròpics com a resultat.

Es pot desenvolupar tolerància al CBD?

Una altra pregunta molt freqüent és si el consum habitual de CBD condueix a la tolerància d'aquesta substància i a la necessitat de prendre quantitats cada vegada majors per a sentir el mateix efecte.

Una vegada més, per a respondre a aquesta pregunta hem de recórrer als experts en el tema: la OMS. Com a part de la seva anàlisi de 2018, també sostenen que "el CBD no mostra efectes indicatius de cap potencial d'abús o dependència", i afegeixen que "no hi ha hagut problemes de salut pública relacionats amb el consum recreatiu del CBD". Fan falta molts més estudis a llarg termini (la recerca del CBD és bastant recent), però les evidències són molt prometedores.

Mètodes de consum de CBD

El potencial del CBD sembla molt ampli, però no tant com els productes disponibles. La manca d'efecte psicoactiu del CBD ha donat lloc a una gran varietat d'opcions, totes elles amb els seus propis avantatges i inconvenients.

Olis de CBD

Els olis de CBD administrats per via oral o sota la llengua, continuen sent la forma més habitual de gaudir d'aquesta substància. Gràcies als olis portadors d'oliva, cànem i MCT, la taxa d'absorció és bastant alta. El CBD és un compost hidròfob (repel·leix l'aigua), per la qual cosa el cos té dificultats per a absorbir-lo sense l'ajuda d'un oli portador.

Ingerir-ho per si sol no funciona molt bé, ja que es necessita una major quantitat per a aconseguir l'efecte buscat. Però si ho prens de manera sublingual (sota la llengua), serà absorbit a través de la membrana mucosa i influirà directament en el teu organisme.

CBD

Fumar CBD

Fumar CBD proporciona una biodisponibilitat molt més alta en comparació amb altres mètodes de consum. La biodisponibilitat és un concepte important que indica la quantitat i la rapidesa amb la qual el CBD aconsegueix el seu objectiu: el torrent sanguini.

En aquest cas, el CBD actiu passa al torrent sanguini ràpidament, gràcies als capil·lars dels pulmons. Per això, els seus efectes se senten al cap de tan sols 15 minuts, però a canvi, no duren tant com amb els comestibles i els olis de CBD.

Les varietats riques en CBD també contenen uns altres cannabinoides, terpens i flavonoides. Amb elles, no sols obtindràs els beneficis potencials de l'efecte seguici, sinó que també experimentaràs una àmplia gamma de sabors.

CBD

Vapejar CBD

Sempre que hagis invertit en un vaporitzador decent, el vaporatge proporciona uns beneficis més importants que fumar. Per a començar, els vaporitzadors no cremen la substància consumida, per la qual cosa es redueix el risc que s'introdueixin compostos nocius en els teus pulmons.

En segon lloc, la biodisponibilitat del vaporatge és tan bona com la de fumar (o fins i tot més alta), i la gent tendeix a fer menys preguntes quan saques un vaporitzador, en comparació amb un porro.

CBD

Comestibles con CBD

Pot ser que els comestibles de marihuana hagin començat en forma de galetes i brownies, però ara aquests productes són només la punta de l'iceberg. Aquest interès pels comestibles té un motiu justificat. Els cannabinoides com el CBD tenen un sabor natural, i encara que realment no és desagradable, no és per a tothom.

El consum de comestibles amb CBD també canvia la forma en què sentim els seus efectes: l'inici es retarda (pot trigar fins a una hora), però l'efecte dura molt més. Això fa que siguin ideals per a quan no pots prendre una dosi ràpida de CBD o necessites un alleujament més prolongat.

CBD

Dabbejar CBD

Per a això es necessita un rig per a dabs i altres utensilis, però el dabbing és l'experiència definitiva per als consumidors de CBD veterans. Diem "definitiva" perquè proporciona una dosi altament concentrada que no es recomana per a novençans.

En vaporitzar el concentrat de CBD (CBD aïllat, wax o shatter) de manera instantània, sentiràs uns efectes summament pronunciats en qüestió de segons. Portar un rig d'aquí cap allà no és molt pràctic, però per a algunes persones, la potència compensa la incomoditat.

CBD

Tintures i aerosols de CBD

Les tintures de CBD són molt semblants als olis, però es prenen per via sublingual.

Els suplements que s'administren sota la llengua no han de travessar l'aparell digestiu. En el seu lloc, accedeixen directament al torrent sanguini gràcies a uns capil·lars minúsculs que hi ha en la boca. Si necessites alleujament ràpid, les tintures de CBD fan efecte en tan sols 15 minuts.

I el mateix ocorre amb els aerosols de CBD. L'interior del nas conté centenars de vasos sanguinis diminuts, per la qual cosa el CBD troba una entrada directa al flux sanguini.

També hi ha tintures de CBD amb diferents sabors, la qual cosa fa que siguin una mica més apetibles que els olis. Dit això, els consumidors d'aquests productes es perden els beneficis secundaris dels olis portadors, per la qual cosa la decisió dependrà de les teves circumstàncies personals i del que millor et convingui en cada cas.

CBD

Cremes, pegats transdèrmics i supositoris amb CBD

Les cremes amb CBD són fàcils d'usar (només cal estendre-les sobre la pell) i adequades per a tot tipus de pells. En lloc d'entrar en el torrent sanguini, els seus ingredients actius se centren exclusivament en els receptors a nivell local, ajudant a calmar, hidratar i protegir la pell.

Els pegats transdèrmics porten les coses un pas més enllà. En barrejar el CBD amb uns certs medicaments, el cannabinoide penetra en la pell i arriba al torrent sanguini. Aquests productes funcionen com els pegats de nicotina, proporcionant un alliberament lent dels ingredients actius.

Si vols portar l'absorció activa més enllà dels pegats transdèrmics, planteja't l'ús de supositoris de CBD. Ofereixen una major (possible) absorció de CBD, alhora que són summament discrets. Però tingues en compte que la biodisponibilitat dels supositoris amb CBD continua sent objecte d'estudi, i encara es desconeix la seva eficàcia exacta.

CBD

Diferents olis portadors per al CBD

Com hem esmentat, els extractes de CBD han d'afegir-se a un oli portador (o alguna altra base) per a poder emmagatzemar-los i després usar-los. Hi ha molts olis diferents, cadascun amb els seus propis avantatges i desavantatges. El consum de CBD en forma d'oli augmenta la seva biodisponibilitat, atès que viatja pel cos a través del sistema limfàtic, en lloc d'entrar directament en el torrent sanguini.

1. Oli d'oliva

L'oli d'oliva és saludable i deliciós, i és un portador molt popular per als extractes de CBD. És ric en àcids oleics, àcids grassos i antioxidants, cosa que significa que obtindràs altres beneficis, a més dels quals ofereix el CBD.

2. Oli de llavors de cànem

L'oli de llavors de cànem també és molt ric en omega-3 i 6, així com en una sèrie de compostos potencialment beneficiosos. A més, no és una idea excel·lent barrejar l'extracte de CBD amb un oli elaborat a base de les llavors de la planta de cànnabis?.

3. Oli MCT

L'oli MCT es deriva de l'oli de coco, i és considerat com el millor oli portador per al CBD. Això és pel fet que es digereix fàcilment i, per tant, es creu que augmenta la biodisponibilitat del cannabidiol, la qual cosa potencia l'eficàcia del producte.

4. Oli de llavors de comí negre

L'oli de llavors de comí negre s'utilitza des de fa molt temps amb finalitats holístics en diverses zones d'Orient Mitjà. Està fet amb llavors de nigella, és molt ric en antioxidants, i es creu que ofereix una àmplia gamma de possibles beneficis per al benestar.

A què té gust l'oli de CBD?

La gent se sol preguntar si l'oli de CBD té algun sabor. Sí, en té, però això dependrà del tipus d'oli portador que s'hagi utilitzat. Els productes de CBD d'espectre complet i ampli espectre tenen un característic sabor de cànem, ja que contenen molts dels compostos d'aquesta planta. En el cas dels aïllats, el CBD no té gust a res, i la possibilitat que aquest oli tingui algun sabor dependrà de l'oli portador utilitzat. De totes maneres, en línies generals, els olis solen tenir un sabor terrós.

Com millorar el sabor de l'oli de CBD

Aquí tens una sèrie de mètodes per a millorar el sabor de la teva experiència amb l'oli de CBD:

 1. Acompanya-ho amb una beguda saborosa: pot semblar una cosa molt òbvia, però funciona! Després de mantenir l'oli sota la llengua durant 1 minut, empassa-ho amb la teva beguda favorita.
 2. Menja't un xiclet o un caramel de menta una mica abans per a emmascarar el sabor. A més, si fas el teu propi oli de CBD a casa, pots fins i tot afegir-li una mica de menta per a aromatitzar-lo lleugerament.
 3. Agrega l'oli als teus menjars/beguts. D'aquesta manera, no hauràs d'assaborir-ho.
 4. Compra un producte de CBD sense olor ni sabor.
 5. Pren gominoles de CBD, que tenen un sabor dolç i no fan gust de cànem.

Com administrar una dosi de CBD

Cada fabricant de CBD proporciona una dosi recomanada, però és només això, una recomanació. És important que sàpigues que no hi ha una dosi ideal de CBD, i la quantitat que has de prendre dependrà de factors com:

 • Metabolisme
 • Grassa corporal
 • Potència del producte
 • Problemes de salut

No obstant això, hi ha unes certes pautes generals que pots seguir fins que trobis la dosi més adequada per a tu.

 • Comença amb un oli CBD de concentració baixa: cenyeix-te a aquest oli durant almenys dues setmanes; així tindràs temps d'acostumar-te als efectes i a qualsevol possible efecte secundari.
 • Presa CBD una o dues vegades al dia: encara que la majoria de fabricants recomanen prendre-ho "fins a tres vegades al dia", prova amb una o dues vegades per a començar. Una vegada més, d'aquesta manera tindràs temps de trobar el que millor funciona per a tu.
 • Segueix la mateixa rutina durant almenys dues setmanes: el CBD té un efecte molt ràpid, però espera almenys dues setmanes per a familiaritzar-te amb la nova rutina.
 • Espera una mica per a combinar productes amb CBD: és possible combinar diferents productes de CBD, però, ho repetim de nou, és millor que et cenyeixis a la mateixa rutina perquè puguis regular els efectes en conseqüència. No hi ha res dolent a prendre comestibles amb CBD al matí i vapear uns cabdells rics en CBD a la tarda.
 • Consulta amb el teu metge: només podem parlar en general, però el teu metge et podrà donar consells específics per al teu cas. Si prens CBD per a tractar una afecció en particular, podria orientar-te sobre la dosi recomanada.

Microdosificació del CBD

La microdosificació és una estratègia viable que funciona molt bé amb el CBD perquè contraresta un dels principals inconvenients d'aquest compost. Aquest cannabinoide té una vida mitjana molt curta (el temps que roman en el cos), per la qual cosa és imprescindible consumir-lo de manera habitual per a treure el màxim partit als seus efectes.

La clau d'una bona microdosificació és prendre dosis petites i freqüents. Però, igual que amb una dosi regular, hauràs d'experimentar amb diferents rutines fins a descobrir la que millor funciona per a tu. Si pots, tracta de dividir la teva ingesta diària en porcions més petites al llarg del dia.

CBD per a mascotes

Una vegada vists els fonaments del CBD per a l'ésser humà, podem centrar la nostra atenció en els nostres companys felins i canins. Per què? Perquè, igual que nosaltres, els gats i els gossos tenen un sistema endocannabinoide.

La majoria de les dades relacionades amb l'efecte del CBD sobre les mascotes són testimonials, però també hi ha alguns estudis in vivo. Aquestes recerques analitzen si el CBD afecta als sistemes nerviós, immunològic i digestiu.

Però, vés amb compte, perquè no tots els productes de CBD són adequats per a mascotes. Tant els gats com els gossos són molt més sensibles als compostos petits del cànem (terpens i flavonoides). Per això, els productes de CBD dirigits a animals no contenen aquests elements, amb la finalitat que siguin més segurs per a la teva mascota.

La legalitat del CBD continua sent un assumpte controvertit. En la major part del món modern, la venda i consum de CBD és legal, però hi ha algunes restriccions. Els productes de CBD han de derivar-se del cànem i no contenir més d'un 0,2% de THC (A Europa). Aquest límit legal és una mica més alt als EUA (0,3%), però ens dóna una idea general del tema: les restriccions varien depenent d'on vives, per la qual cosa és una situació una miqueta difícil.

Consulta amb les autoritats locals del teu país de residència abans de provar el CBD. En la majoria dels casos, no tindràs cap problema, però no costa res comprovar-ho. També hauries d'obtenir el teu CBD d'un proveïdor de confiança, per a evitar els productes que no se sotmeten a anàlisis independents. Sense una confirmació del que porta exactament cada lot de CBD, és impossible saber si tindràs algun problema fins que sigui massa tarda.

External Resources:
 1. Cannabinoids attenuate norepinephrine-induced melatonin biosynthesis in the rat pineal gland by reducing arylalkylamine N-acetyltransferase activity without involvement of cannabinoid receptors https://onlinelibrary.wiley.com
 2. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The effects of cannabinoid administration on sleep: a systematic review of human studies https://www.med.upenn.edu
 4. Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Immune Responses Regulated by Cannabidiol https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 7. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
Avís d'exempció de responsabilitat:
Aquest contingut està destinat únicament a finalitats educatives. La informació oferta procedeix de recerques recopilades per fonts externes.

Tens 18 anys o més?

El contingut de RoyalQueenSeeds.cat és únicament apte per a adults i està reservat per a majors d'edat.

Assegura't de conèixer les lleis del teu país.

En clickar a ENTRAR, confirmes
que tens
18 anys o més.