Plantes mascles i hermafrodites

Normalment, quan cultives una planta a partir de llavors normals, la meitat de les llavors es converteixen en plantes femenines, i l’altra meitat en masculines. Això vol dir que es desaprofita molt d’espai en la sala de cultiu, la qual cosa es converteix en un problema per als cultivadors domèstics amb poc espai. Les llavors feminitzades ajuden a solucionar aquest problema ja que ofereixen als productors llavors feminitzades en un 99,9%. Tanmateix, existeix alguna possibilitat que la planta es torni masculina o es converteixi en hermafrodita. Una planta hermafrodita es una planta femenina que produeix flors masculines, provocant els mateixos problemes que causaria una planta masculina a la sala de cultiu.

En principi, la gran majoria de plantes feminitzades no es convertiran en hermafrodites; tanmateix, sembla que hi ha uns quants factors comuns que poden influir en aquest aspecte. Hem descobert que, com a norma general, els productors amb instal•lacions més petites són més propensos a tenir aquest problema. La calor pot ser un problema principal en petits cultius ja que pot provocar estrès a la planta. També existeixen altres factors que poden provocar que la planta es torni hermafrodita, però tots es poden controlar. La temperatura de la sala de cultiu hauria de ser inferior a 30ºC; entre 20ºC i 25ºC seria ideal, sobretot durant les primeres setmanes.

La llum és un altre factor principal, tant la intensitat com la quantitat i el tipus de llum. Normalment, no aconsellem més de 40.000 lúmens per metre quadrat, que es poden obtenir a partir d’una bombeta de 400 vats per metre, situada a una alçada de 60 cm per sobre de les plates. Quan les plantes comencen a florir, es pot augmentar la quantitat de llum per tal que els buds es puguin desenvolupar més.

També hem descobert que massa llum vermella pot provocar hermafroditisme; recomanem la Son-T Agro o la Green Power, adequades per al creixement i la floració, amb menys vermell i més blau. Desaconsellem l’ús de les bombetes Son-T Plus ja que emeten massa llum vermella; són adequades per a la floració però no són massa bones per al creixement de plantes feminitzades.

La qualitat del substrat o del medi de cultiu també és important. Per a les plantes, és millor uns nivells de nitrogen (N) elevats i uns nivells de potassi (K) baixos. El substrat o medi de cultiu tampoc hauria de ser massa sec ja que això també pot provocar estrès a la planta.

En resum, al cultivar llavors feminitzades has d’evitar l’excés de llum, sobretot la llum vermella, les elevades temperatures, els medis de cultiu sec, els nutrients amb poca quantitat de nitrogen i les elevades quantitats de potassi.